Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling innenfor ordinær kontortid. Benytt gjerne elektronisk bestilling av time på våre sider her. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Vi tilbyr to ulike timetyper på kontoret – ordinær konsultasjon og øyeblikkelig hjelp-time. Ordinær konsultasjon er ordinære timebestillinger som bestilles i forveien enten ved oppmøte, på telefon eller på vår elektroniske timebestilling. Øyeblikkelig hjelp-timer er timer som frigis samme dag som bestillingen gjøres. Disse er forbeholdt henvendelser som haster og ikke kan vente til ordinær time er ledig, slik som akutte infeksjoner, skader og behov for sykmelding. For øyeblikkelig hjelp-timer kan du bestille hastetimer for samme dag via å ringe kontoret.

Ved øyeblikkelig hjelp, ring 113!

Vi tilbyr også digital dialog som i noen tilfeller kan erstatte timer på kontoret. Nærmere informasjon om dette finnes på egen side.

I ferie- og fraværsperioder for de ulike legene kan du bli tilbudt time hos en annen lege ved senteret, men det vil som regel alltid være lege til stede innenfor ordinær åpningstid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp-time  kan du også bli tilbudt time hos en annen lege hvis din fastlege har full timebok denne dagen. Samme gjelder ved akutt sykdom eller kurs.