Digital dialog

Velkommen til Min helse

Fra denne siden har du tilgang til en stadig økende samling tjenester du kan benytte for å følge opp din helse.

Fastlege med eventuelle digitale tjenester

Fastlegeinformasjon vises til alle som deltar i fastlegeordningen. Informasjonen vises også for barn under 16 år. Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester vil du se inngang til disse:

  • bestill time
  • forny resept
  • start e-konsultasjon

Bruk av digitale tjenester hos fastlegen forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Timeavtaler

Framtidige avtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord og timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten.

Henvisninger

Henvisninger til sykehus vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord. For hver henvisning vises informasjon om status og eventuelle planlagte timeavtaler.

Kjernejournal

Alle som har en kjernejournal på Min helse, får innsyn i hva den inneholder og kan bidra til å gjøre kjernejournalen bedre ved å registrere egne opplysninger. Innbyggere som ikke har fått sin kjernejournal ennå, kan opprette den og ta den i bruk.

Resepter

Resepttjenesten bygger på opplysninger som er lagret i kjernejournal og vises derfor kun for innbyggere som har en kjernejournal på Min helse. Resepter vises i en liste, sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Listen inneholder kun resepter som er skrevet ut eller hentet på apotek etter at kjernejournalen din ble opprettet.

Egenandeler

Alle innbyggere kan se sine betalte egenandeler for helsetjenester og status på frikort.

Pasientjournal

Tjenesten tilbyr digitalt innsyn i journaldokumentene dine. I en overgangsperiode er tjenesten tilgjengelig kun for spesielt inviterte brukere, men deretter vil tjenesten tilbys til alle. Foreløpig viser den imidlertid kun journaldokumenter ved sykehus i Helse Nord og Helse Vest. Journaldokumentene hentes fra sykehusets systemer og blir ikke lagret på Min helse. Du kan imidlertid selv velge å lagre en kopi i ditt personlige helsearkiv. Dette forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Personlig helsearkiv

Her vises dokumenter som er lagret i ditt personlige helsearkiv. Dette omfatter vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, så vel som journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.

Personvelger

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, eller har fått fullmakt fra andre, vil du kunne velge å representere en annen. Foreløpig er tjenestetilbudet svært begrenset når du representerer en annen, spesielt for barn over 12 år.

Profil

Profil omfatter kontaktinformasjon, varselprofil, personverninnstillinger og logg over bruk. Tjenesten er også tilgjengelig på vegne av barn under 16 år og via fullmakt.

Meldinger

Du kan se meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt. For øyeblikket vises kun meldinger fra sykehus i Helse Vest og noen fastleger som bruker digitale tjenester. For å se dine meldinger i Min helse må du ha opprettet personlig helsearkiv.

Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten. Noen helsekontakter kan du velge selv, som for eksempel fastleger. Andre, som for eksempel forløpskoordinatorer for kreft, får du tildelt når du har rett til det.

Pasientreiser

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant. Dersom du har reist til eller fra behandling etter 1. oktober 2016, kan du søke elektronisk om å få dekket utgiftene.

Bytte fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Byttet blir gyldig første dagen i måneden etter. For å kunne bytte lege forutsettes det at legen har ledig plass på sin fastlegeliste.

 Obs! Sykmelding kan IKKE forlenges/bestilles med digital dialog uten nærmere avtale. (2021-2022: Det er midlertidige unntak fra dette grunnet korona-situasjonen.)