Velkommen til Saga Legesenter!

 

NY VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER:

Mandag 27.09 og tirsdag 28.09.21 er telefonen vår dessverre ubemannet på grunn av akutt sykdom. Det kan også bli flere dager med samme utfordring. Vi jobber kontinuerlig med å få dette på plass.

Disse to dagene ber vi at du tar kontakt med legevakten ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette gjelder kun problemer av alvorlig karakter som krever raskt tilsyn.

Reseptfornyelser, timebestillinger, langvarige eller nyoppståtte problemstillinger som ikke haster kan tas via www.helsenorge.no eller vente til onsdag.

 

Hjemmesiden

Hensikten med hjemmesiden å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestille time, dvs sette seg på en ledig time i hver lege sin timebok. 
  • Fornye resepter på faste medisiner. Det er kun faste medisiner som kan fornyes via Helsenorge eller tlf kontakt. Hvis man ønsker kur eller en medisin som man en gang tidligere fikk fra nåværende eller eller forrige fastlege ber vi at du setter deg på time eller starter en e-konsultasjon. 
  • Få mulighet til elektroniske konsultasjoner. Ved e-konsultasjoner betaler man egenandel som ved “vanlig” konsultasjon. Faktura blir sendt med post. Alle spørsmål ang fakturaer bør rettes til et firma som heter Convene, de er ansvarlige for våre fakturaer. Tlf der er: 21 62 73 20.
  • Vi oppfordrer våre kunder å bruke Helsenorge for timebestilling og e-konsultasjoner for å unngå ventetid på tlf. Vi har full forståelse at ikke alle problemstillinger egner seg til behandling via e-konsultasjon. Om legen vurderer at det er tilfelle, får du svar om å sette deg på time for fysisk oppmøte. I en slik situasjon blir det ingen egenandel.
  • Vi ber at man ikke bruker e-konsultasjoner til timebestilling/bytte av time. Takk for forståelse!

For andre henvendelser har kontoret telefontid alle hverdager. Se åpningstider for mer info.

Kontoret har åpent for timebestilte konsultasjoner alle hverdager. Ved øyeblikkelig hjelp – Ring 113.

Utenom våre åpningstider kan du kontakte Sarpsborg og Rakkestad legevakt på telefon 116117 dersom du har behov for legehjelp.

Våre tilbud
Saga Legesenter er en fullverdig allmennpraksis som drives av fastlegene Ludmila Victoria Andersen og Lars Degerdal. Våre tjenester omfatter det meste av allmennmedisinsk virksomhet.

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til andrelinjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.

Nyheter og aktuell informasjon.

Se siden aktuelt for nærmere informasjon.