Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2021 – 30. juni 2022.

Som fastleger er prislisten vår regulert av lovverket med unntak av attester. Se ‘Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege’ ved lovdata.no for mer informasjon.

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Frikort oppdateres automatisk i systemene våre, men det kan i blant ikke være oppdatert etter man nylig har fått det. Er det ikke oppdatert vil man automatisk få tilbakebetalt egenandelene fra HELFO. Du kan dermed betale på vanlig måte. Har du den siste måneden fått frikort og det er viktig for deg å ikke legge ut for egenandelene må du selv uoppfordret vise frikortet.

Barn under 16 år behandles som frikort.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 160 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 212 kr
 • eKonsultasjon hos allmennlege 160 kr, spesialist i allmennmedisin 212 kr
 • Sykebesøk ved allmennlege dag/kveld 223/375 kr
 • Sykebesøk ved allmennlege, spesialist i allmennmedisin dag/kveld 261/413 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 58 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 59 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking , urinprøve, innsettelse av sprøyte som for eksempel b12 vitamin (uten legekonsultasjon) 58 kr

Annet:
Du må betale for dette selv om du har frikort:

 • Ekspedisjonsgebyr  ved forsendelse per brev, faks eller elektronisk 59 kr. Kalles ofte ‘henvisningsgebyr’.
 • Priser for de fleste vanlige legeattester finnes oppslått i resepsjonen ved legesenteret.
 • Priser for øvrige attester beregnes etter medgått tid.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer. Omfattes heller ikke av frikortordningen.

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 97 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 97 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 138 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 189 kr